Závody

Pro členy

Na této stránce jsou uvedeny podstatné informace týkající se organizace chodu klubu. Doporučujeme všem členům si je pečlivě přečíst.


Registarce na závody, zkoušky…

Registrace na závody, semináře, zkoušky a jinné událostí pořádané pod hlavičkou České federace Kendó se provadějí vždy hromadně za celý klub. Registrace se provádí vyplněním formuláře a posláním registračního poplatku na účet klubu.

V klubové propozici bude také uvedeno datum do kterého je nutné provést klubovou registraci včetně zaslání registračního poplatku na klubový účet. Po tomto datu nebudou registrace již příjmuty, také je nůtné zajístit aby k uvedenému datu byl registrační poplatek již přítomen na účtu. V opačném případě nebude provedena registrace a platba bude posléze přeposlána zpět.

Registrace na událostí mimo ČR

Registrace na událostí mimo ČR se provádějí hromadně za celý klub jen v případě většího počtu zájemců po konzultaci se správcem registrací.

Seznam budoucích kendó událostí

Seznam budoucích kendo událostí pro které plánujeme registrace najdete v rubrice: Semináře a závody

Lukáš Andrlík

Správce registrací na závody
tel: +420732209970
email: lukas.andrlik@icloud.com


Členský příspěvek

Pro dospělé je členský příspěvek cca 3400,-Kč včetně registrace do mateřské oganizace ČFK na jeden rok, studenti a děti mají nižší dotované členství. Členský příspěvek pro Sandomonek na rok je: 4000,-Kč, pololetí: 2100 / 2100,-Kč. Bližší informace najdete v následujícím dokumentu: Dokument s přehledem členských příspěvků + motivační systém.

Cena za rok: 4000 Kč , pololetí: 2100/2100 Kč

Ondřej Švorc

Hospodář klubu
tel: +420720161484
email: ondra.svorc@seznam.cz


Účet klubu

Na tento účet se posílají všechny platby, které jako členové provádíte vůči klubu. Například: úhrada členského příspěvku, koupě bogu nebo vybavení, startovné na závody, kurzovné a další platby dle dohody s hospodářem klubu nebo správcem klubového vybavení.

FIO banka: 2400912497 / 2010