Mistrovství České republiky v kendó 2023 – zrušeno!

Otevřený dopis oddílu Sandómon k MČR 2023

Vážení přátelé,


bohužel jsme nuceni zrušit námi pořádanou akci Mistrovství České republiky v kendó 2023. Důvodem k tomu je negativní postoj Výkonného výboru k této akci. Činíme tak v souladu s tím, jak jsme dopředu avizovali – podpora Výkonného výboru je pro nás důležitá. Nemáme-li ji v plném rozsahu, nemůžeme s klidným svědomím MČR 23 uspořádat.
Omlouváme se za délku tohoto textu. V následujících řádcích představíme stručně závěry, ke kterým jsme došli, níže pak naleznete jejich odůvodnění. Nejdůležitější body si dovolujeme shrnout zde:

  • v první řadě jsme chtěli uspořádat Mistrovství České republiky proto, že je o to zájem mezi samotnými závodníky. Výkonný výbor se svým rozhodnutím bohužel proti tomuto zájmu staví.
  • jakožto pořadatelský oddíl jsme splnili všechna kritéria, která po nás Soutěžní řád vyžaduje: Mistrovství bylo včas (v lednu) vyhlášeno, měsíc před konáním byly rozeslány propozice, spolupracovali jsme v součinnosti s ředitelem Národního poháru, který především za NP zodpovídá. Započtení Nozomi Cupu 2019 a/nebo 2022 je skutečně diskutabilní a detailněji se mu věnujeme níže.
  • jsme nucení s díky odmítnout nabídku VV uspořádat MČR pouze jako turnaj týmů. Dle našeho názoru by takový krok nenaplňoval hlavní myšlenku MČR: ukázat to nejlepší z kendó, co ve federaci máme.
  • Rádi se budeme s VV podílet na obnovení řádného průběhu turnajů NP a rozvoje kendó obecně. Proto se ostatně všichni v této federaci sdružujeme: abychom mohli společně cvičit a rozvíjet sebe i kendó v ČR.
  • Bohužel se nám jeví, že v tomto případě VV nejlepším závodníkům v ČR cvičit brání. Důvodům, které pro to uvádí, nerozumíme a nevíme, čím jsou podložené. Zároveň svým rozhodnutím VV zakládá precedens: může vůbec VV rušit ze své vůle akce, které organizují členské oddíly nebo jiné orgány ČFK (ředitel NP)? Zdá se nám, že těmito kroky je to bohužel VV, kdo – byť zcela jistě neúmyslně – přispívá k zmatku a štěpení federace.

Za této situace se cítíme povinni zrušit přípravy a konání Mistrovství České republiky v kendó 2023.
Závodníkům, kteří se na MČR těšili a připravovali se na ně, se omlouváme. Velmi nás mrzí neshoda, která mezi naším oddílem a VV vznikla. Naším cílem je postupovat pokud možno podle zavedených pravidel, vycházet vstříc zájmu závodníků a členů federace a hledat způsoby, jakými je toto možno činit a zdolávat překážky, které tomu mohou bránit. V tomto duchu doposud spolupráce mezi členskými oddíly probíhala. Věříme, že tomu tak bude i nadále.
Tolik k nejdůležitějším bodům. Pokud vás zajímá detailnější odůvodnění našeho postoje, naleznete ho níže.
Jsme přesvědčeni o tom, že společné cvičení je ten pravý důvod, proč se v této federaci sdružujeme. Pokud se z nás stávají pouze entity bez tváře a emaily, které si po sobě navzájem čteme, může dojít k vzájemnému odcizení. Potkávejme se proto osobně a cvičme spolu. Nejbližší příležitostí pro to bude Technika Cup 2023 již příští týden. Potkejme se tam, zacvičme si spolu a jsem přesvědčen, že k sobě navzájem opět snadno najdeme cestu.
V termínu původně plánovaného MČR proběhne na stejném místě otevřený trénink reprezentace paralelně s tréninkem dětí, následovaný dětským turnajem. Doufáme, že se potkáme se všemi kendo chtivými tam. Bližší informace podáme v dohledné době.
Děkuji za porozumění a trpělivost při čtení tohoto dlouhého textu. Jeho hlavní body jsem se pokusil shrnout výše, níže pokračuje detailnější vysvětlení.
S přáním všeho dobrého,


Za oddíl Sandómon Praha
Ondřej Švorc

Celý dopis k přečtení zde

*****

Vážení přátelé,

rádi bychom vás pozvali na Mistrovství České republiky v kendó 2023, pořádané oddílem Sandómon Praha.

Tato akce se již několik let za sebou nekonala a rádi bychom ji tímto opět nastartovali. Dle pravidel ČFK je pro konání MČR nutné, aby v daném ročníku proběhly alespoň tři soutěže Národního poháru. Není-li to možné, připadá v úvahu sáhnout k výsledkům posledního odehraného turnaje NP.

V roce 2022 proběhly 2 turnaje NP: Technika Cup a Sacuki. Protože první předcházející turnaj NP byl Nozomi Cup 2019, rozhodli jsme se po dohodě s ředitelem Národního poháru a organizátorem turnaje Nozomi Cup 2022 započítat výsledky tohoto posledního turnaje sezony 2022, ačkoliv původně nebyl do NP začleněn. Věíme, že toto provizorní řešení bude ke spokojenosti všech zúčastněných a že už ho více nebudeme muset opakovat.

Pro konání MČR je záhodná podpora Výkonného výboru ČFK v časech běžných, ale o to více v dobách nestandardních, jako je tato. O akci vám dáváme vědět proto, abychom dostáli termínům, které po nás Soutěžní řád ČFK vyžaduje. Pokud ale VV na svém nadcházejícím zasedání zaujme k MČR 23 negativní stanovisko, budeme ho nuceni zrušit.

O vývoji vás budeme informovat a věříme, že vše dopadne ku prospěchu kendó v České republice.

Termín konání: 11.3.2023 

Místo konání: SPŠ Gočárova,  Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 Praha 4-Nusle, 50.05453393598259, 14.446725224548814

Program

08:30 – Registrace závodníků a týmů

09:00 – Kontrola šinajů, rozcvičení, porada rozhodčích

09:30 –  Zahájení turnaje

10:00 –  Kategorie junioři

10:15 –  Kategorie ženy 

10:45 –  Kategorie smíšená

11:30 –  Kategorie týmy

13:00 –  Vyhlášení výsledků MČR

14:00 – Zahájení turnaje dětí

18:00 –  Ukončení dne

UPOZORNĚNÍ: Časový harmonogram může být v průběhu turnaje mírně korigován. Každý účastník je povinen průběh sledovat a nastoupit k zápasům včas. Kategorie Na MČR 2023 se kvalifikovalo 16 kendistů v kategorii Smíšená a 8 kendistů v kategoriích Ženy a Junioři. Kvalifikovaní kendisté jsou označeni číslicemi ve sloupcích „MČR kvalifikace“ webových tabulek, jejichž odkazy jsou uvedeny níže u jednotlivých kategorií. Náhradníci jsou označeni číslicí a písmenem „N“ v témže sloupci. Pokud byste v tabulkách našli nesrovnalosti, neváhejte se obrátit na ředitele NP ČR Jiřího Čapka. 

Open

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cJCjAChgRGNiGTIGZh-3nB2M0mp5XO-Sh2uk23gK73E/edit#gid=0

Ladies

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xYqa36KwJUGpGYkWq5Zw2IoS0TDCLgR9jk-CkCWT4jU/edit#gid=0

Junioři

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XA7KsHYdU8ZO22TJq_5CPqlhVv0UojhXcNZAqxgrwPg/edit#gid=0

Kategorie týmy – pětičlenné smíšené.

 Do kategorie týmů jsou jednotlivé týmy nominovány přímo členskými oddíly ČFK prostřednictvím přihlašovacích formulářů (ke stažení níže). ▪ Týmy jsou minimálně tříčlenné, maximálně sedmičlenné, tedy vč. dvou náhradníků. ▪ Tým musí být sestavený z členů jednoho oddílu, může být smíšený, technické stupně nerozhodují. ▪ Jeden oddíl může nominovat maximálně 1 tým. ▪ Název týmu je shodný s názvem oddílu nebo jeho zkráceným názvem. ▪ 

Poplatky

Jednotlivci zdarma 

Tým … 1000 Kč za celý tým vč. náhradníků 

Poplatek za týmy uhraďte hromadně za celý oddíl do 28.2.2023 na účet 2400912497/2010. Do popisu platby prosím uveďte následující text: „MČR 2023 – XXXXX – týmy“, kde „XXXXX“ reprezentuje název oddílu. 

Přihlášky a registrace : Přihlášky jsou možné pouze prostřednictvím přihlašovacího formuláře zde:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaHQdpSjFZ2UgVRqhcj0fETUB5VbhnpFKtdKES0kdwW4M-2Q/viewform?usp=pp_url

přihlášky musí být podané do 28.2.2023.

Finální registrace jednotlivců (dle nominace) a týmů (dle zaslaných přihlášek) proběhne v den konání turnaje podle programu výše. 

Pro individuální účastníky MČR máme připravené drobné občerstvení. 

Kontakty:

Ondřej Švorc: Ředitel akce

mobil: 720 161 484

e-mail: ondra.svorc@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *